Hvad er det Digitale Værktøj om Verdensmål og Migtation?

Det er et online værktøj udviklet af Bologna University – Alma Mater Studiorum (Afdeling for Samfundsvidenskab og Politik –Forli Campus) i samarbejde med Emilia Romagna Region under det EU-finansierede Shaping Fair Cities (SFC) projekt. Denne hjemmeside fungerer som en dynamisk platform der indsamler lokale og nationale ressourcer, i og udenfor Europa. Hor det overordnede mål med SFC-projektet er at fremme den lokale implementering af specifikke verdensmål (klimaindsats – mål 13, bæredygtige byer og lokalsamfund – mål 11, fred, retfærdighed og stærke institutioner – mål 16 samt ligestilling mellem kønnene – mål 5) sammen med passende migrationspolitikker, er formålet med det digitale værktøj af give lokale flygtninge og indvandrere et overblik over de services og muligheder, der findes i deres nærområde, f.eks. omkring beskæftigelse, uddannelse, sprogkurser, modtagelsescentre, sproglig og juridisk assistance, børnepasning og empowerment af kvinder.

Ved at gøre det sigter det digitale værktøj på at ingen skal efterlades uden hjælp på lokalt niveau, mens det promoverer resiliente og fredelige samfund.

Ved at beskrive indholdet af de mest relevante lovbestemmelser om indvandring og asyl på international, EU, national (og lokal, hvor muligt) niveau, er det også et anvendeligt værktøj for socialarbejdere, advokater med videre.

Siden Hjem beskriver de seneste nyheder om verdensmål og migration, f.eks. ved at understrege den tætte sammenhæng mellem migration og bæredygtig udvikling. Siderne Projekt og Partnere fokuserer på beskrivelsen af SFC projektet, dets oprindelse, mål og partnere i EU og uden for EU landene. Dette projekt bygger en bro mellem borgere og lokale myndigheder disse steder i linje med verdensmål 17 (parnerskaber for handling). Ved at give plads til partnernes lokale projekter, services og muligheder for lokale grupper af migranter under sektionen Aktiviteter, sigter det digitale værktøj på af afdække potentialer hos migranter som agenter for bæredygtig udvikling. Ligeså viser det mulighederne for multikulturalisme i et tolerant og ligeværdigt miljø. De håndgribelige resultater af disse initiativer beskrives på siden Resultater.