Hvorfor er migration vigtig for bæredygtig udvikling?

2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling anerkender som den første det bidrag, som migration kan bringe til bæredygtig udvikling i alle dens dimensioner. Migration er faktisk et tværgående spørgsmål, der er relevant for alle verdensmålene og de fleste af deres delmål. Tilstrækkelige migrationspolitikker gør det muligt at udnytte det fulde potentiale migration og medfører væsentlige udviklingsfordele for både oprindelseslande og modtagerlande. Migranter fremmer handel og investering, de bringer innovation, færdigheder og viden til deres oprindelses- og destinationslande. Mobile arbejdstagere udfylder både huller i arbejdsmarkedet, hvilket stimulerer modtagerlandenes økonomier, der igen skaber flere arbejdspladser og genererer flere skatteindtægter, og demografiske udfordringer i samfund med en aldrende befolkning. De overdrager meget til deres hjemlande og giver mulighed for uddannelse, sundhedspleje og små økonomiske aktiviteter der. Indvandrere og lokalsamfund kan være en del af en stor udveksling af værdier, erfaringer og færdigheder, øget tolerance og kulturel mangfoldighed. At styrke indvandrere til at udnytte deres eget udviklingspotentiale er et mål, der er sat både i 2030-dagsordenen, i New York-erklæringen fra 2016 og i Global Compact for Migration.