Evaluering

Integrationsresultater overvåges nøje, både af regeringen og uafhængige forskere. Nøgletal og statistik findes på regeringens ”Integrationsbarometer”. Generelt har integrationen af flygtninge været forbedret, især for gruppen af flygtninge, der ankom siden 2014. Et stigende antal er blevet selvforsynende og har lært det danske sprog. Anden generation (børn af indvandrere eller flygtninge) har en høj grad af uddannelse; unge kvinder med baggrund fra fem nationaliteter har endda nået et højere uddannelsesniveau og selvforsyning end unge danske kvinder.

Uddannelsesprojektet “IGU”, der blev lanceret i 2016, har også vist sig at være en succes (Evalueringsrapport 2018). Flygtninge og indvandrere har dog stadig en lavere og mindre stabil tilknytning til arbejdsmarkedet end danskere.