Integration

Integration i Danmark https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/denmark

Integrationsloven

: fastlægger de juridiske rammer for integration i Danmark og regulerer, hvordan nye indvandrere integreres i Danmark, hvilke rettigheder de har ret til, og hvilke pligter de skal overholde. Imidlertid er udtrykket “integration” blevet erstattet og fjernet i det meste af loven som et resultat af “paradigmeskiftet” med hensyn til flygtninge.

Udlændingeloven

Samlet set er deltagelse på arbejdsmarkedet hovedfokus for den danske integrationspolitik. Den danske regering ønsker at begrænse antallet af ”mennesker, der lever i parallelle samfund”, der ikke har kontakt med resten af ​​det danske samfund. Regeringen mener, at arbejdsmarkedet er den sikreste vej til integration. Beskæftigelse blev derfor en vigtig betingelse for at ansøge om permanent ophold i 2010 og statsborgerskab i 2016.

Integrationsprogram for 2015 er det strategiske dokument, der indrammer Danmarks nuværende strategi for migrantintegration. Det understreger fortsat beskæftigelse som porten til social integration. Større differentierede sprogklasser, samfundsuddannelse og kvalifikationsvurdering er dens søjler.

Regeringen skitserede en ny vej med en lov vedtaget i foråret 2019 kaldet ”paradigmeskiftet”, der skiftede fokus fra integration til tilbagevenden med hensyn til flygtninge. Det overordnede mål er nu at sende flygtninge tilbage til deres hjemlande, så snart forholdene tillader det. Ordet ”integration” er blevet erstattet med ”selvforsørgelse og hjemrejse”.