Mere information for flygtninge

Mere information for flygtninge/indvandrere i Vejle: https://vejle.project-approach.eu/

Vejle Kommunes officielle side for udenlandske borgere: https://www.vejle.dk/welcome-to-vejle/

Hjemmeside for flygtninge bosat i Vejle vedr. arbejde: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/job-og-ledighed/integration/

Røde Kors café for flygtninge/indvandrere – åben Tirsdag 16-18, adresse Damhaven 3B

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/den-sociale-vejviser/min-cafe-for-flygtninge-og-indvandrere/

Røde Kors hjælp til kontakt med myndighederne – åben torsdag 16-18, adresse Damhaven 3B

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/den-sociale-vejviser/hjaelp-til-at-kontakte-offentlige-myndigheder/

Dansk Flygtningehjælp lektiecafé:  torsdag 16-18 på sprogcenteret, Damhaven 13A, 710 Vejle.

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/den-sociale-vejviser/dansk-flygtningehjaelp-cafe-integration/

Venligboerne facebook gruppe – et uformelt netværk af mennesker der tilbyder hjælp

https://www.facebook.com/groups/879932375387805

Ny I Danmark giver information om ophold og opholdsgrundlag: https://www.nyidanmark.dk/en-GB