Projektet Shaping Fair Cities (SFC) afspejler og fremmer de forpligtelser, som stater enstemmigt påtog sig i 2015 med vedtagelsen af ​​Agenda 2030. Projektet fokuserer på den rolle, som byer og lokale myndigheder skal spille for at nå verdensmålene, især mål 11 (at gøre byerne inkluderende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige) og mål 16 (fremme af fredelige og inkluderende samfund).

SFC-projektet sigter mod at øge bevidstheden hos partnerne, 8 EU-lande og 2 EU-partnerlande og at involvere en bred vifte af relevante aktører i den lokale gennemførelse af 2030-dagsordenen, blandt disse lokale politiske myndigheder, beslutningstagere, borgere, embedsmænd og civilsamfundsorganisationer (CSO’er), fagforeningsfolk, journalister, frivillige, den private sektor og enhver anden interesseret

I tider med stor migration og flygtningestrømme søger projektet primært at forbedre migrationsstyringsresponserne på lokalt niveau ved at tilbyde en række relevante og inkluderende værktøjer i praksis til at udnytte migrationens fulde potentiale og migranter som agenter for bæredygtig udvikling. Ved at fremme en veladministreret og velstruktureret lokal styring af migration lægges der stor vægt på at indlejre en kønsstrategi (mål 5) i lokale migrationspolitikker samt at gennemføre tiltag til bekæmpelse af ugunstige påvirkninger af klimaændringerne (mål 13) på lokale samfund og sårbare grupper, inklusive migranter. At tackle disse udfordringer på en omfattende, inklusiv og menneskerettighedsbaseret måde er afgørende for at nå både mål 11 og 16.

Takket være SFC-projektet har 14 lokale myndigheder – 4 regionale regeringer, 8 EU-kommuner og 2 EU partner kommuner – en samlet bybefolkning på 3.697.600 mennesker vedtaget en handlingsplan til implementering, kommunikation og overvågning af verdensmål på lokalt niveau, især i forhold til SDG 5, 11, 13 og 16 med særligt fokus på migration og køn.