Arts Together og Unibo

https://www.artstogether.eu/work-packages-no-1

  • Behovsanalyse af de udfordringer, som migrerende børn støder på i læringsprocessen og social integration på skoler i Emilia Romagna
  • Identifikation af specifikke lærings- og kulturelle barrierer inden for uddannelsessystemet i Italien
  • Undersøgelse og analyse fra bedste praksisser valgt fra partnerlandene og i udlandet om integration af migrantbørn baseret på forskellige teknikker til overførsel andre lande
  • Undersøgelse af metoder til social integration gennem kunstneriske og interkulturelle aktiviteter på skoler
  • Konklusioner og anbefalinger baseret på resultaterne. Bedste fremgangsmåder i Italien (Emilia Romagna) https://www.artstogether.eu/images/pdfs/1.2-Identification-and-analysis-of-best-practices.pdf