Integrationspolitikker og foranstaltninger til social integration i Emilia Romagna-regionen

Med den regionale lov nr. 5/2004 forudså Emilia-Romagna ‘at anerkende fænomenet migration som en strukturel komponent i dets territorium’ ved at udtænke regulerings- og evalueringsværktøjer til definition og gennemførelse af integrationspolitikker vedrørende udenlandske borgere. Sådanne integrationspolitikker vedrører vigtige sektorer for trivsel og bæredygtig integration af udlændinge, såsom uddannelse, beskæftigelse og social trivsel.