Sociale politikker for børn

Hvad angår uledsagede mindreårige (UAMs) – hovedsagelig teenagere i alderen 16-17 år uden forældre – fortjener disse særlig opmærksomhed. I den treårige periode mellem 2014-2016 steg UAM’erne, der blev plejet af de territoriale sociale tjenester i regionen, fra 893 til 1.081, overvejende mandlige (over 90%) og albanske (43%), efterfulgt af dem af afrikansk oprindelse (Gambia , Nigeria, Egypten). Fra 2015 er der oprettet to “HUB’er – modtagefaciliteter” i regionen og en række SPRAR-overgangsprojekter, mens der allerede er oprettet mange grupper tidligere. For at forbedre beskyttelsesstandarderne for mindreårige er der oprettet et supportsystem til regionale strukturer, og der gennemføres overvågning for at forbedre aldersvurderingsprocedurerne, hvilket hjælper med at etablere og udvide et enkelt nationalt informationssystem (SIM).