NATIONAL LOVGIVNING

Udlændingeloven

Den danske udlændingelov blev vedtaget i 1983 og ændret adskillige gange. Nogle af de største ændringer blev foretaget i 2011 og 2015 til 2016. Generelt er det blevet stadig vanskeligere at få familiesammenføring, permanent opholdstilladelse og statsborgerskab, og adgangen til forskellige økonomiske fordele er blevet reduceret. Danmark har ikke en selvstændig asyllov. Den danske udlændingelov dækker det lovgivningsmæssige område for asyl i Danmark.

 

Anti-diskrimination

  1. Loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, religion eller tro, politisk opfattelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse inden for arbejdsmarked. Både offentlige og private enheder er omfattet af denne lov.
  2. Loven om etnisk ligebehandling gennemfører dele af Rådets direktiv 2000/43 / EF af 29. juni 2000. Loven forbyder forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse og finder anvendelse i forbindelse med social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedsydelser , sociale fordele, uddannelse og adgang til og levering af varer og tjenester (herunder boliger), der er tilgængelige for offentligheden.
  3. Loven om forbud mod forskellig behandling på grund af race indeholder bestemmelser, der forbyder forskelsbehandling på grund af race, farve, national eller etnisk oprindelse, religion eller seksuel orientering i udførelsen af kommercielle eller offentlige aktiviteter.