Uddannelsesstrategier

Regionen Emilia-Romagna stiller årligt ressourcer til rådighed til tildeling af skolestipendier til studerende fra de to første klasser i gymnasiet og det regionale system for erhvervsuddannelse (IeFP – Istruzione e Formazione Pro¬fessionale), forudsat at de har økonomisk behov og har afsluttet skoleåret eller uddannelse. Der er 7.826 udenlandske studerende, der nød godt af dette fra 2014-16 med en udgift på omkring 4.363.000 euro. For at fremme socialisering og fortrolighed med kulturel mangfoldighed var der også finansiering til 21 musikuddannelsesprojekter udført af musikskoler, der blev anerkendt af regionen i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, i alt 850.000 euro. For at gøre retten til at opnå den højeste grad af uddannelse effektiv, yder regionen stipendier – baseret på indkomst- og fortjenstkrav – til studerende, der er indskrevet på universitetet i regionen, både gennem statslig og regional finansiering. I absolutte tal udgjorde de udenlandske modtagere 10.881, og de dermed forbundne udgifter beløb sig til ca. 39.174.000 euro. En yderligere foranstaltning findes i den regionale interventionsplan, der finansieres af Fonden for asyl, migration og integration (FAMI) 2014-2020, som gennemfører aktioner til bekæmpelse af skolefrafald i multikulturelle sammenhænge.